Job Opportunity

Position | Prigrammer 1 Position


โปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง


รูปแบบงาน

 • งานประจำ

ลักษณะงาน

 • เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เก็บข้อมูลความต้องการ (Requirement) ของลูกค้า
 • สัญญาจ้าง 6 เดือน (มีการพิจารณาปรับเป็นประจำภายหลัง)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ (ปี) : 0
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม PHP, MySQL
 • มีทักษะในการสื่อสาร, การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
 • มีบุคคลิกภาพดี

สวัสดิการ

พนักงานประจำจะได้รับสิทธิ และสวัสดิการดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจากประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพหมู่, ประกันอุบัติเหตุหมู่
 • ตรวจสุขภาพประจำปี, งานสังสรรค์ประจำปี
 • สิทธิลาพักร้อนสะสม, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสพนักงาน

สถานที่ปฎิบัติงาน

 • จังหวัดนนทบุรี

สนใจร่วมงานกับเรา ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัวมาที่ komsan.w@jasmine.com หรือ wkomsan@ji-net.com