+66 2100 3700 jitelesales@jasmine.com

Intelligent Technology And Smart Solution For All Clients.

Cyber Security

บริการจัดหาเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีและกระบวนการที่รวมถึง บริการออกแบบเพื่อป้องกันและรับมือการถูกโจมตีแก่เครือข่าย อุปกรณ์ การทำงานขององค์กร ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

Cyber Security คืออะไร ?

เทคโนโลยี, กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเครือข่าย, อุปกรณ์, โปรแกรมและข้อมูลจากการโจมตี, ความเสียหายหรือการเข้าถึงจากบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต

Cyber Security เหมาะกับใคร ?

องค์กรที่ต้องการการดูแลระบบ ป้องกัน การถูกโจมตีจากภายนอก หรือจากผู้ใช้งานระบบภายในองค์กร

Cyber Security ช่วยธุรกิจคุณอย่างไร ?

ลดการบริหารจัดการภายในองค์กร ทางบริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาตด้านรักษาความปลอดภัยระบบดูแล องค์กรให้คุณ 24 ชั่วโมง

ข้อมูลติดต่อเรา

+66 2100 3700

ขั้นตอนการขอใช้บริการ และติดตั้งระบบ

เข้าพบเพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า นำข้อมูลสำรวจ ออกแบบการบริการ

ติดตั้งและทดสอบการใช้งาน

ส่งมอบบริการแก่ลูกค้า

บริการหลังการขายด้วยทีมงานมืออาชีพ

ข้อมูลติดต่อเรา

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

+66 2100 3700

©2023 Jasmine Internet Co.,Ltd. All Rights Reserved.